AZ Super Sun Compact T5 Tube - 12000K - 550mm (24W)

210.000₫

Bóng T5 ánh sáng trắng 12000K

Giá:                             210.000 Vnđ
Hãng sản xuất:                             Aqua Zonic - Singapore
Mô tả sản phẩm:                             Bóng T5 ánh sáng trắng 12000K
Thông tin chi tiết:  

 

 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất